Diamond Island

Đảo Kim Cương rộng 8 ha: Khu đảo tự nhiên duy nhất tại trung tâm Sài Gòn

Đảo Kim Cương rộng 8 ha: Khu đảo tự nhiên duy nhất tại trung tâm Sài Gòn


Dự án được phân chia thành 6 khối nhà, mỗi khối nhà tương ứng với tên gọi của một hòn...