ĐHĐCĐ OCB: Kế hoạch lợi nhuận tăng 29%, tăng vốn điều lệ lên 17,885 tỷ đồng

ĐHĐCĐ OCB: Kế hoạch lợi nhuận tăng 29%, tăng vốn điều lệ lên 17,885 tỷ đồng

Sáng ngày 23/04/2022, Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận cũng như tăng vốn điều lệ.

Kế hoạch lợi nhuận tăng 29%

Nguồn: OCB

OCB đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 29% so với năm trước, đạt 7,110 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tại thời điểm cuối năm 2022 tăng 25% so với đầu năm, lên mức 230,112 tỷ đồng,. Huy động thị trường 1 và dư nợ thị trường 1 lần lượt tăng 23% và 25%, đạt 155,003 tỷ đồng và 129,493 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 1%.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT chia sẻ đầu Đại hội, năm 2021, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 5,519 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Tính đến 31/12/2021, huy động từ thị trường 1 tăng trưởng 16.6%, đạt 126,430 tỷ đồng. Cơ cấu huy động vốn tập trung đẩy mạnh các ngồn vốn có chi phí thấp như tiền gửi không kỳ hạn (CASA), số dư CASA tăng 49.4% so với cùng kỳ, nhờ đó đưa tỷ lệ CASA của OCB lên mức 15.8% từ mức 12% năm 2020. 

Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt gần 103,600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Dư nợ cho vay của đối tượng là KHCN chiếm 37.36% dư nợ cho vay toàn hàng, tăng 2.5 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, Khối KHDN tập trung cho vay những ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt và bền vững, tạo điều kiện bán chéo các sản phẩm cho Khối KHCN và đa dạng hóa hệ sinh thái của toàn hàng. Ngân hàng cũng chủ động đẩy mạnh phát triển các sản phẩm khác như UPASS/LC, phân phối trái phiếu doanh nghiệp… để đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như gia tăng thu nhập của Ngân hàng.