Đề xuất tăng thêm 17.100 tỷ đồng vốn cho Agribank

Đề xuất tăng thêm 17.100 tỷ đồng vốn cho Agribank

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng.

Tại phiên họp sáng 13/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đoàn Thái Sơn cho biết Chính phủ đã chỉ đạo NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách Nhà nước trong quý I/2022.

"Hiện quy mô vốn điều lệ của Agribank đến thời điểm 31/12/2022 ở mức thấp nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và không có sự cách biệt, thậm chí nhỏ hơn nhiều so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác", Phó thống đốc nêu.

Do đó, ông Sơn cho biết Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng. Nguồn bổ sung vốn điều lệ của Agribank từ dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 70/2022. Phần còn lại được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024.

Agribank

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn cho biết hiện Agribank rất "khát" vốn, đang ở mức thấp nhất trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và không có sự cách biệt, thậm chí nhỏ hơn nhiều so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác.

Chủ tịch HĐTV Agribank đề nghị tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, đảm bảo tăng trưởng để đảm bảo vai trò chủ lực, định hướng thị trường ngân hàng, đặc biệt với ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Về mức vốn và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ tính khả thi của đề xuất trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận của Agribank có thể không đạt được như kỳ vọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đã có từ khóa XIV. Riêng trong giai đoạn 2021-2023, Nghị quyết 43/2022 đã có quy định sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11, nhưng đến nay đã sang quý II mới trình.

Mặt khác, tổng số dự kiến bổ sung vốn hơn 17.000 tỷ đồng nhưng chỉ bố trí từ ngân sách Nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng, số còn lại chuyển từ xuất cấp. Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề việc trình Quốc hội quyết định một số tiền mà chưa có trong dự toán liệu có đúng thẩm quyền. 

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ thuyết minh rõ hơn phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo khả thi nguồn bổ sung và đánh giá tác động tới cân đối ngân sách để xây dựng dự toán năm 2024 trình Quốc hội bố trí số vốn còn lại (hơn 10.300 tỷ đồng).

"Dự thảo các nội dung trình Quốc hội xem xét cần nêu rõ trách nhiệm của Chính phủ, Agribank trong cấp, bổ sung vốn điều lệ sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư", Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá.