"đầu tư cần giờ"

Ông Phan Văn Mãi:  Rất nhiều nhà đầu tư nhòm ngó Cần Giờ

Ông Phan Văn Mãi:  Rất nhiều nhà đầu tư nhòm ngó Cần Giờ


Thông tin này Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tại buổi làm việc tại buổi tổng kết công tác...