đầu tư cần giờ

Ông Phan Văn Mãi:  Rất nhiều nhà đầu tư nhòm ngó Cần Giờ

Ông Phan Văn Mãi:  Rất nhiều nhà đầu tư nhòm ngó Cần Giờ


Thông tin này Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tại buổi làm việc tại buổi tổng kết...