đấu giá đất Đông Anh

“Giật mình” về mức án nữ đại gia Vimedimex có thể đối mặt

“Giật mình” về mức án nữ đại gia Vimedimex có thể đối mặt


Theo chuyên gia pháp lý thì mức án cao nhất mà bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Vimedimex phải...