đầu cơ đất

Đu đỉnh sốt đất, nhà đầu tư 'sống dở chết dở' khi thị trường hạ nhiệt

Đu đỉnh sốt đất, nhà đầu tư "sống dở chết dở" khi thị trường hạ nhiệt


Đầu tư chạy theo tâm lý đám đông, không ít nhà đầu tư lâm cảnh "sống dở, chết dở" khi...