Đất Xanh Capital

Tập đoàn Đất Xanh đầu tư dự án 6.800 tỷ đồng tại Bình Phước

Tập đoàn Đất Xanh đầu tư dự án 6.800 tỷ đồng tại Bình Phước


Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông qua chủ trương cho công ty con Đất Xanh Capital đầu tư...