Danh sách dự án được cấp sổ hồng tại TP HCM

Danh sách dự án được cấp sổ hồng tại TP HCM

Có tổng số 402 dự án đủ điều kiện được cấp sổ hồng, theo công bố của Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM.

danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm.
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm1
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm2
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm2
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm3
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm4
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm9
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm10png
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm11
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm12
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm13
danh_sach_du_an_duoc_cap_so_hong_tphcm14