đại hội cổ đông Eximbank

Eximbank sắp họp lần thứ hai sau đại hội lần 1 bất thành

Eximbank sắp họp lần thứ hai sau đại hội lần 1 bất thành


Sau khi tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 1 bất thành, HĐQT Eximbank (HoSE: EIB) thông báo triệu tập...

Ngân hàng lạ nhất Việt Nam: Không Tổng giám đốc, Chủ tịch bay chức sau 2 giờ

Ngân hàng lạ nhất Việt Nam: Không Tổng giám đốc, Chủ tịch bay chức sau 2 giờ


Cuộc chiến quyền lực kéo dài gần một thập kỷ tại Eximbank có thể sắp chấm dứt. Sau...

Eximbank chốt ngày họp đại hội cổ đông lần hai

Eximbank chốt ngày họp đại hội cổ đông lần hai


Thời gian họp đại hội cổ đông lần hai được chuyển sang ngày 26/5 và địa điểm dời sang...

Đại hội cổ đông của Eximbank bất thành

Đại hội cổ đông của Eximbank bất thành


199 cổ đông tham dự với 57,62% cổ phần có quyền biểu quyết khiến phiên họp thường niên...