Đại hội cổ đông Eximbank bất thành

Đại hội cổ đông Eximbank bất thành

Do số cổ đông tham dự không đủ nên đại hội cổ đông thường niên 2022 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) tổ chức sáng nay (28/04) đã phải dừng lại.

Theo đó, sáng nay, chỉ có có 90 cổ đông, đại diện cho 688.46 triệu cp có quyền biểu quyết, tương đương 56% tham dự đại hội. Căn cứ vào điều lệ tiến hành họp ĐHĐCĐ không đủ tỷ lệ tiến hành, như vậy Đại hội không thể tiến hành.

Theo tài liệu, năm 2022 là năm đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ VII, HĐQT đã kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT và thành lập 2 Ủy ban gồm Ủy ban Chiến lược và tái cấu trúc và Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.

Dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản đạt của Eximbank đạt 179,000 tỷ đồng, tăng 7.9% so với đầu năm. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147,600 tỷ đồng, tăng 7.4%. Dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp đạt 127,149 tỷ đồng, tăng 10%, đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước thông báo, trong trường hợp điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép NHNN xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1.7%.

Eximbank đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2,500 tỷ đồng, gấp đôi kết quả năm 2021.

dai_hoi_co_dong_eximbank_bi_hoan

Đại hội cổ đông Eximbank bất thành

Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 cho thấy, lợi nhuận trước khi trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là hơn 1,533 tỷ đồng. Ngân hàng trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn lại hơn 1,205 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là gần 742 tỷ đồng.

Trước đo, chỉ đạo của Cục thanh tra - Giám sát NHNN TPHCM, HĐQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank tại buổi họp ĐHĐCĐ sáng nay, trong đó báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13,000 đồng/cp dẫn đến làm giảm thu nhập của Eximbank để ĐHĐCĐ có ý kiến về vấn đề này.

Eximbank cho biết vào thời điểm trước tháng 11/2017, Eximbank có sở hữu hơn 165 triệu cp STB, tương đương 8.76% vốn điều lệ và là cổ đông lớn của Sacombank. Để đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng, Eximbank cần phải bán cổ phiếu STB xuống dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.

Bởi vậy, Eximbank đã thực hiện bán khớp lệnh trực tiếp cổ phiếu STB trên sàn HOSE. Kết quả giao dịch cụ thể, lô cổ phiếu STB bán có giá từ 13,000 đồng/cp trở lên với số lượng cổ phiếu hơn 142.4 triệu đơn vị. Với giá bán bình quân là 14,279 đồng/cp, tổng số tiền Ngân hàng thu về là hơn 2,033 tỷ đồng.

Lô có giá bán thấp hơn 13,000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu hơn 22.8 triệu đơn vị. Với giá bán bình quân 12,722 đồng/cp, tương đương tổng số tiền hơn 290 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà Eximbank thu về là hơn 2,323.7 tỷ đồng với giá bán bình quân là 14,064 đồng/cp. Giá vốn của khoản đầu tư là 1,672 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng đã lãi gần 648 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết kết quả thoái vốn của khoản đầu tư có lãi và đã đóng góp phần lớn vào kết quả lợi nhuận chung của Eximbank giai đoạn 2017-2018. Giá bán bình quân của toàn bộ cổ phiếu STB là 14,065 đồng/cp, cao hơn giá tối thiểu 13,000 đồng/cp.

Theo Eximbank, việc giao dịch số lượng 22.8 triệu cp có giá dưới 13,000 đồng/cp tuy không đáp ứng văn bản gửi NHNN nhưng đã đảm bảo mục tiêu thoái vốn của Eximbank tại Sacombank theo yêu cầu của NHNN và có lãi. Việc thoái vốn thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch HOSE cũng đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với giá của thị trường.

Phía Eximbank cho rằng, nếu ĐHĐCĐ không thông qua vấn đề này, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 6.3 tỷ đồng, đồng thời, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định của pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại/tổn thất gây ra cho Ngân hàng.

Được biết, Eximbank đang là chủ sở hữu khu đất tại địa chỉ số 7 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Lô đất này trước đây đã được UBND TPHCM chấp thuận cho điều chỉnh quy hoạch với chức năng hỗn hợp: Văn phòng – Khách sạn – Căn hộ, cao 40 tầng và hệ số sử dụng đất là 15 lần vào tháng 07/2011. Tuy nhiên, các giấy tờ pháp lý về quy hoạch hiện nay không còn giá trị hiệu lực theo quy định hiện hành. Việc đầu tư tòa nhà với chức năng hỗn hợp Văn phòng – Khách sạn – Căn hộ không phù hợp với nhu cầu đầu tư và giấy phép hoạt động của Eximbank.

Eximbank hiện nay chưa có trụ sở chính và phải bỏ ra số tiền chi chi phí thuê trụ sở là 31.1 tỷ đồng/năm. HĐQT sẽ trình cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm bằng 100% nguồn vốn tự có của Eximbank.