Đại hội cổ đông bất thường Eximbank bất thành

Đại hội cổ đông bất thường Eximbank bất thành

Sáng 16/1, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022 – 2025) sau khi một số thành viên có đơn từ nhiệm.

Đại hội đã không thể tiền hành do không có đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Cụ thể, tới 8h 21, có 132 cổ đông tham dự, tương đương gần 654 triệu cổ phiếu,đại diện cho 53,16%tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đủ túc số để tiến hành đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022 – 2025) được dự kiến bầu bổ sung tại đại hội lần này là tối đa 3 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập.

dai_hoi_co_dong_bat_thuong_eximbank

Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT của Eximbank là bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập) có đơn từ nhiệm vào ngày 24/10/2022 vì lý do cá nhân. Hai nhân sự này đại diện cho nhóm cổ đông của Tập đoàn Thành Công.

Ngày 14/1, Eximbank cũng công bố danh sách ba thành viên ứng cử bổ sung vào HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Trongtuần qua (9 - 13/1), hơn 192 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch trong 5 phiên, tương đương với giá trị giao dịch là 5.000 tỷ đồng. Trong đó, 175 triệu cổ phiếu đã được trao tay theo phương thức thỏa thuận.