Cục trưởng bị cách chức vụ Formosa được bổ nhiệm làm Vụ phó

Cục trưởng bị cách chức vụ Formosa được bổ nhiệm làm Vụ phó

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ nhiệm ông Lương Duy Hanh làm Vụ phó Vụ Khoa học công nghệ.

Trước đó, vào tháng 6/2017, ông Hanh bị cách chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Tổng cục Môi trường. Sau khi bị cách chức, ông Hanh bị điều xuống làm chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ TN-MT, do có trách nhiệm trong việc Formosa xả thải gây ra thảm hoạ ô nhiễm biển 4 tỉnh miền Trung.

luong_duy_hanh

Ông Lương Duy Hanh (đứng) từng bị cách chức Cục trưởng do có trách nhiệm trong việc Formosa xả thải gây ra thảm hoạ ô nhiễm biển 4 tỉnh miền Trung

Đến tháng 10/2019, ông Lương Duy Hanh được Bộ TN-MT quy hoạch vào 2 vị trí làm Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải đều thuộc Tổng cục Môi trường. Ông Hanh còn được quy hoạch làm Vụ phó Vụ Khoa học công nghệ, Bộ TN-MT.

Việc bổ nhiệm ông Hanh lần này không được công bố rộng rãi.