Cty CP thủy điện Trung Nam - Krông Nô

Hai thuỷ điện nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Nam hoạt động chui

Hai thuỷ điện nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Nam hoạt động chui


Hai nhà máy thuỷ điện có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của doanh nhân Nguyễn Tâm...