CTCP Tập đoàn GELEX

Gelex mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau hơn 5 tháng phát hành

Gelex mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau hơn 5 tháng phát hành


Ngày 8/6, CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) cho biết đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu...

Gelex nợ 41,000 tỷ đồng

Gelex nợ 41,000 tỷ đồng


Tính đến ngày 31/12/2020, nợ của Gelex khoảng 19,000 tỷ đồng, đến cuối năm 2021 là 41,000 tỷ...

Dragon Capital mua vào gần 1 triệu cổ phiếu GEX, thành cổ đông lớn

Dragon Capital mua vào gần 1 triệu cổ phiếu GEX, thành cổ đông lớn


Nhóm quỹ Dragon Capital vừa có báo cáo giao dịch mua vào cổ phiếu GEX của CTCP Tập đoàn GELEX.

Chứng khoán Bản Việt huỷ tất cả khuyến nghị về cổ phiếu GEX

Chứng khoán Bản Việt huỷ tất cả khuyến nghị về cổ phiếu GEX


VCSC cho biết, những dự báo và khuyến nghị về giá mục tiêu trước đó về cổ phiếu GEX không...