CTCP Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông

Siêu dự án vịnh Bái Tử Long của ông chủ mua siêu xe tặng Tết nhân viên

Siêu dự án vịnh Bái Tử Long của ông chủ mua siêu xe tặng Tết nhân viên


Thuộc xã Đông Xá (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), dự án khu đô thị biển Phương Đông là quần...