Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần 22 tỉ đô la Mỹ

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần 22 tỉ đô la Mỹ


Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài mới được...