Công ty sở hữu Zalo sắp niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ

Công ty sở hữu Zalo sắp niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ

VNG đang tiến rất gần đến đợt niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, thông qua việc chào bán 12,5% cổ phần vào cuối năm nay.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, VNG đề xuất thông qua việc miễn trừ chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của VNG Limited - một pháp nhân mới được thành lập vào ngày 1/4/2022 tại Cayman Islands.

Theo đó, VNG Limited sẽ nhận chuyển nhượng 16,9 triệu cổ phần, tương đương 47,359% tổng số cổ phần của VNG từ 13 cổ đông nước ngoài tại đây.

Đây được xem là bước đi mở đường cho một đợt niêm yết thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).

Năm 2021, Bloomberg từng đưa tin, cho biết VNG đang làm việc với các tổ chức tư vấn để thảo luận với các SPAC. Giao dịch có thể định giá VNG ở mức 2 tỷ - 3 tỷ USD.

VNG là công ty sở hữu ứng dụng nhắn tin gọi điện Zalo, ví điện tử ZaloPay và đầu tư vào một số công ty công nghệ khác như Tiki, Ecotruck, Got It, FPT Online...

Năm 2022, VNG đặt mục tiêu doanh thu 10.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến âm khoảng 993 tỷ đồng.