Công ty Luật TNHH Power Law

Công an TP.HCM triệt phá Công ty Luật Power Law chuyên ghép ảnh vu khống để đòi nợ

Công an TP.HCM triệt phá Công ty Luật Power Law chuyên ghép ảnh vu khống để đòi nợ


Công ty Luật TNHH Power Law tại quận 12 chuyên gọi điện đe dọa, chửi bới, lợi dụng mạng xã...