Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Tập đoàn Tân Tạo chuyển gần 2.000 tỷ đồng sang Mỹ cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến

Tập đoàn Tân Tạo chuyển gần 2.000 tỷ đồng sang Mỹ cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến


Theo báo cáo tài chính của Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA), đến ngày 30/6, công ty...