Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIC Corp chi 225 tỷ đồng mua cổ phần DIC Phương Nam

DIC Corp chi 225 tỷ đồng mua cổ phần DIC Phương Nam


HĐQT Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua nghị quyết mua lại 22,5 triệu...

Chủ tịch DIG trấn an cổ đông khi cổ phiếu lao dốc

Chủ tịch DIG trấn an cổ đông khi cổ phiếu lao dốc


Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn cho rằng các ảnh hưởng gần đây của thị trường chỉ...