Công ty CP Tập đoàn FLC

Ba cổ phiếu FLC, HAI, ROS liên quan ông Trịnh Văn Quyết bị hạn chế giao dịch

Ba cổ phiếu FLC, HAI, ROS liên quan ông Trịnh Văn Quyết bị hạn chế giao dịch


Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa ra quyết định đưa 3 cổ phiếu có liên quan ông Trịnh...

FLC sắp miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung

FLC sắp miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung


Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường...

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC


HoSE và Ủy ban Chứng khoán xác định toàn bộ giao dịch bán cổ phiếu FLC trong phiên 10/1 của ông...

FLC muốn ‘chen chân’ vào kinh doanh vàng?

FLC muốn ‘chen chân’ vào kinh doanh vàng?


Nghị quyết HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC (mã FLC) vừa thông qua việc thành lập một công ty con có...