Công ty CP Chứng khoán BOS

Chủ tịch 9X của chứng khoán BOS liên quan gì tới ông Trịnh Văn Quyết?

Chủ tịch 9X của chứng khoán BOS liên quan gì tới ông Trịnh Văn Quyết?


Ông Trịnh Văn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS (mã chứng khoán: ART), là đồng hương...