Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng

Áp lực call margin

Áp lực call margin


Các phiên giảm điểm mạnh liên tiếp xảy ra gần đây dẫn tới hiện tượng call margin (lệnh...