Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI

Bà Phạm Thu Hương góp 900 tỷ vào công ty 18.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Bà Phạm Thu Hương góp 900 tỷ vào công ty 18.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng


3 thành viên sáng lập của VMI là Công ty cổ phần Vinhomes, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu...

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty bất động sản vốn 18.000 tỷ đồng

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty bất động sản vốn 18.000 tỷ đồng


Ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông chính trong pháp nhân có vốn 18.000 tỷ đồng mới được...