Công ty 3 năm tuổi đầu tư dự án 12.500 tỷ tại Đồng Nai

Công ty 3 năm tuổi đầu tư dự án 12.500 tỷ tại Đồng Nai

Công ty Bất động sản Hà An được giao đầu tư dự án tại tỉnh Đồng Nai với quy mô 152 ha, tổng giá trị đầu tư 12.500 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa phê duyệt chủ trương cho công ty con Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đầu tư dự án tại tỉnh Đồng Nai với quy mô 152 ha và tổng giá trị đầu tư 12.500 tỷ đồng. Với quyết định này, công ty Bất động sản Hà An sẽ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để dành quyền phát triển dự án trên đất theo quy định pháp luật.

Tổng giám đốc Bất động sản Hà An được quyết định đàm phán, ký kết các hợp đồng có liên quan đến việc triển khai phương án thực hiện chi tiết với mục tiêu đảm bảo hiệu quả đầu tư theo chiến lược phát triển của tập đoàn.

Trước Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm nay. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là cổ phiếu DXS của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS).

HĐQT cũng phê duyệt việc góp thêm 4.000 tỷ đồng vào Bất động sản Hà An. Sau khi hoàn tất, tập đoàn sẽ sở hữu phần vốn góp gần 12.800 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 99,99%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

Công ty Bất động sản Hà An trở thành công ty con của Đất Xanh từ tháng 8/2018. Giai đoạn 2019-2020, Đất Xanh liên tục đầu tư vào đơn vị thành viên này với tổng giá trị vốn góp khoảng 2.860 tỷ đồng.Đến tháng 9 năm ngoái, HĐQT Đất Xanh cũng phê duyệt phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để mua 805 triệu cổ phần phát hành mới tại Bất động sản Hà An với giá khoảng 10.000 đồng/cp.

du_an_Gem_Sky_World

Hiện trạng dự án khu đô thị phức hợp Gem Sky World

Tính đến 31/12/2021, Tập đoàn Đất Xanh duy trì tỷ lệ sở hữu 99,99% tại công ty con. Tuy nhiên, ngày 18/1 vừa qua, vốn điều lệ tại Bất động sản Hà An đã tăng từ 7.300 tỷ lên 8.800 tỷ đồng.

Được biết, công ty Bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án khu đô thị phức hợp Gem Sky World, được xây dựng trên khi đất có diện tích 92,2 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lô đất này được trúng đấu giá với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019.