Công đoàn ACB bị phạt 3 tỷ đồng vì mua chui cổ phiếu

Công đoàn ACB bị phạt 3 tỷ đồng vì mua chui cổ phiếu

Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu bị phạt 3 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng để công đoàn mua chui 10,3 triệu cổ phiếu ACB.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công đoàn ACB đã có hành vi không báo cáo về giao dịch dự kiến khi mua tổng cộng 10,3 triệu cổ phiếu ACB (tương ứng 103,2 tỷ đồng theo mệnh giá) từ ngày 10/10/2022 đến ngày 19/10/2022.

Với hành vi này, Công đoàn Ngân hàng ACB đã bị xử phạt 3 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

ngan_hang_acb

Ủy ban Chứng khoán cũng công bố quyết định xử phạt Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (mã HPI) và Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình với các vi phạm trong hoạt động công bố thông tin tương tự.

Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin đối với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022...

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt 15 triệu đồng do không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Với Dầu thực vật Tân Bình, công ty bị phạt 100 triệu đồng vì không công bố thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2020, 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021.