Con trai bầu Hiển giữ chức Chủ tịch Chứng khoán SHS

Con trai bầu Hiển giữ chức Chủ tịch Chứng khoán SHS

Tân chủ tịch chứng khoán SHS là ông Đỗ Quang Vinh, con trai bầu Hiển sinh năm 1989, có trình độ thạc sỹ Tài chính - Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh. Ông đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đã từng đảm nhiệm vị trí CEO T&T chi nhánh Mỹ. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào chiều ngày 27/04/2022. Tại đại hội, ông Đỗ Quang Hiển đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT SHS sau khi được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nhằm đảm bảo quy định tại điều 34 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Sau Đại hội, các Thành viên HĐQT SHS đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

do_quang_vinh

HĐQT SHS đã bầu ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT. Theo đó, bên cạnh chức danh Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Số Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ông Đỗ Quang Vinh đồng thời là Chủ tịch HĐQT của SHS và Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, có trình độ thạc sĩ Tài chính - Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh. Ông đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đã từng đảm nhiệm vị trí CEO T&T chi nhánh Mỹ. Ông Vinh là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, một thành viên HĐQT mới cũng đã được ĐHĐCĐ SHS thông qua bầu chọn là Ông Lưu Danh Đức. Ông Lưu Danh Đức cũng là một chuyên gia cao cấp về công nghệ thông tin và đã có nhiều năm kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài.