Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ

FDA điều tra vụ trẻ thứ 10 tử vong sau khi uống sữa Abbott

FDA điều tra vụ trẻ thứ 10 tử vong sau khi uống sữa Abbott


Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang điều tra việc thêm 1 đứa trẻ tử vong...