cổ phiếu trà đá

Chủ tịch DIG trấn an cổ đông khi cổ phiếu lao dốc

Chủ tịch DIG trấn an cổ đông khi cổ phiếu lao dốc


Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn cho rằng các ảnh hưởng gần đây của thị trường chỉ...