Cổ phiếu Sài Gòn Tourist tiếp tục bị hạn chế giao dịch

Cổ phiếu Sài Gòn Tourist tiếp tục bị hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (UPCoM: STT).

Theo HNX, lý do cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch là do STT bị âm vốn chủ sở hữu, căn cứ theo BCTC 2021 đã kiểm toán.

HNX sẽ xem xét đưa STT ra khỏi diện hạn chế giao dịch sau khi Công ty khắc phục nguyên nhân dẫn đến tính trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

khach_san_rex

BCTC kiểm toán năm 2021 cho thấy, Sài Gòn Tourist ghi nhận doanh thu thuần giảm tới 36% so với năm 2020, chỉ còn hơn 15.7 tỷ đồng.

Trong 2021, Sài Gòn Tourist không ghi nhận chi phí bán hàng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 98%, lên mức hơn 8.8 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng khoản phải thu khó đòi gấp 3.3 lần năm trước. Kết quả, Công ty lỗ ròng hơn 10.25 tỷ đồng.

Như vậy, đây là năm thứ 7 liên tiếp Sài Gòn Tourist báo lỗ, nâng mức lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021 lên hơn 107 tỷ đồng.