Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ 12/8

Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ 12/8

Bắt đầu tư 12/8, HOSE quyết định chuyển cổ phiếu ROS của FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa quyết định chuyển cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8.

Nguyên nhân là FLC Faros tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, ban hành ngày 31/3/2022.

Trước đó, HOSE từng đưa cổ phiếu ROS vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào buổi chiều kể từ ngày 1/6 tới nay do FLC Faros chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn theo quy định.