cổ phiếu Phát Đạt

Toàn cảnh trái phiếu của Phát Đạt: Kinh doanh ảm đạm, gần 100 triệu cổ phiếu được dùng để đảm bảo các khoản vay

Toàn cảnh trái phiếu của Phát Đạt: Kinh doanh ảm đạm, gần 100 triệu cổ phiếu được dùng để đảm bảo các khoản vay


Cổ phiếu của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (MCK: PDR) đã liên tục đi xuống trong khoảng...