cổ phiếu lao dốc

Vốn hóa DIG mất gần 2 tỷ USD

Vốn hóa DIG mất gần 2 tỷ USD


Thị giá cổ phiếu DIG chỉ còn 1/3 so với đỉnh, vốn hóa mất đi gần 2 tỷ USD