Cổ phiếu ITA bị bán sàn trước thông tin Tân Tạo mở thủ tục phá sản

Cổ phiếu ITA bị bán sàn trước thông tin Tân Tạo mở thủ tục phá sản

Trước đó, báo chí đưa tin Tập đoàn Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo bị tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản từ 2018 nhưng không công bố thông tin.

Tại phiên ngày 27/6, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) bị bán sàn với hàng triệu đơn vị ngay đầu phiên. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu này giảm sàn xuống 8.300 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4 triệu đơn vị và khối lượng dư bán sàn hơn 17,7 triệu đơn vị.

Tình trạng giảm giá của mã chứng khoán ITA bắt đầu tư đầu tháng 6, từ vùng 12.000 đồng/cp. Tính đến nay, cổ phiếu đã mất 31% giá trị.

tan_tao

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Cổ phiếu ITA bị bán mạnh trong phiên 27/6 sau thông tin doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản lan truyền khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán. Trước đó, báo chi đưa tin Tập đoàn này bị tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản từ 2018 nhưng không công bố thông tin.

Suốt 4 năm qua, Tập đoàn Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vẫn công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán, tổ chức họp ĐHĐCĐ đầy đủ. BCTC kiểm toán 2021 được thực hiện bởi EY đã nêu ý kiến báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của tập đoàn tại ngày 31/12/2021. Dù vậy, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh một số vấn đề liên quan đến việc ghi nhận doanh thu cho thuê Khu công nghiệp Tân Tạo – Khu mở rộng cùng khoản đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo 2 (TEC 2)…

Quý I năm nay, doanh thu giảm 64% xuống 63,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 71% xuống 16 tỷ đồng. Công ty vay nợ không đáng kể nhưng có khoản chi phí phải trả ngắn hạn hơn 1.166 tỷ đồng tính đến cuối quý I. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 20%.

Tổng tài sản ở mức 13.387 tỷ đồng nhưng tiền (loại tài sản có tính thanh khoản nhất) chỉ đạt 128 tỷ đồng, phần còn lại nằm ở khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn.