có nên mua căn hộ của Tập đoàn Sunshine

TPHCM chưa từng cấp Giấy phép xây dựng cho dự án Sunshine Continental Quận 10

TPHCM chưa từng cấp Giấy phép xây dựng cho dự án Sunshine Continental Quận 10


Liên quan đến dự án Sunshine Continental Quận 10, Sở Xây dựng TPHCM khẳng định chưa từng cấp...