có nên mua bất động sản lúc này

Có nên xuống tiền mua bất động sản lúc này?

Có nên xuống tiền mua bất động sản lúc này?


Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư mới nên quan sát diễn biến thị trường, không nên nóng...