Cổ đông lớn đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX

Cổ đông lớn đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX

Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 9.39% tổng số cổ phiếu của Tập đoàn này đang lưu hành, thông tin do Tập đoàn GELEX công bố cho biết.

Theo đó, giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 14/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là 800 tỷ đồng. Lý do được nêu trong thông báo giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

gelex

Trước giao dịch, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX (người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX) đang nắm 113,272,800 cổ phiếu GEX, tương đương 13.3% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn GELEX.

Nếu thành công, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX sẽ không còn là cổ đông lớn tại GEX. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 33,272,800 cổ phiếu tương đương 3.91% vốn điều lệ của Tập đoàn này.

Tòa nhà GELEX – Số 52 Lê Đại Hành – Trụ sở Tập đoàn GELEX.Thông tin trong công bố cũng cho thấy, hiện, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đang nắm giữ 202,275,993 cổ phiếu, tương ứng 23.76% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.