Cổ đông lớn bán xong 80 triệu cổ phiếu GEX

Cổ đông lớn bán xong 80 triệu cổ phiếu GEX

Một cổ đông lớn đã hoàn tất bán 80 triệu cổ phiếu GEX trong thời gian 14/12 - 19/12, hạ tỷ lệ sở hữu từ 13,3% xuống 3,91%.

Tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho thấy, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đã hoàn tất bán 80 triệu cổ phiếu GEX trên tổng số 80 triệu cổ phiếu đăng ký bán, tương đương 100% số lượng đăng ký.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/12 đến ngày 19/12.

Số lượng cổ phiếu GEX mà Đầu tư GEX nắm giữ sau giao dịch giảm từ 113,27 triệu đơn vị xuống 33,27 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 13,3% xuống 3,91% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành. Sau giao dịch này, Đầu tư GEX không còn là cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Gelex.

tuan_muot_la-ai

Trụ sở Tập đoàn Gelex

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex (đồng thời là con trai ruột của người sở hữu phần vốn chi phối tại Đầu tư GEX) hiện đang nắm giữ 202,27 triệu cổ phiếu GEX, tương ứng 23,76% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.

Tính đến 11h30 phiên 20/12, giá cổ phiếu GEX ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu. Thị giá mã này vẫn bốc hơi 68% so với đỉnh giữa tháng một năm nay là 46.900 đồng/cp.