Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ kỷ lục gần 129 tỷ đồng

Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ kỷ lục gần 129 tỷ đồng

BCTC quý 2/2022 của CTCP Chứng khoán Tiên Phong (HOSE: ORS) vừa công bố cho thấy mức lỗ sau thuế gần 129 tỷ đồng. Đây là số lỗ kỷ lục kể từ khi Công ty lên sàn.

Quý 2, ORS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 132% so với cùng kỳ, lên mức 661.7 tỷ đồng.

Theo đó, lãi từ các tài sản tài chính qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 279.4 tỷ đồng, tăng 265% so cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu gấp 4.8 lần, đạt mức 48 tỷ đồng.

Với việc sụt giảm về thanh khoản trên thị trường cổ phiếu, doanh thu mảng môi giới chứng khoán giảm 27%, xuống 18.44 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng đột biến 329%, lên 698 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc công ty cắt lỗ loạt cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục, dẫn đến việc hạch toán lỗ các tài sản tài chính FVTPL tăng 488%, lên gần 528 tỷ đồng. Mảng tự doanh của Công ty lỗ gần 250 tỷ đồng (đã trừ chi phí tự doanh).

Quý 2, ORS cũng đã cắt lỗ loạt cổ phiếu niêm yết với giá trị hơn 87 tỷ đồng. Ngoài ra, cắt lỗ trái phiếu chưa niêm yết hơn 280 tỷ đồng. Tổng giá trị cắt lỗ cổ phiếu và trái phiếu trong kỳ là hơn 367 tỷ đồng.

ORS cắt lỗ SSI khi bán ra 19,998 đồng/cp, giảm gần 50% so với giá mua vào, tương đương lỗ hơn 24.3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của ORS đạt gần 1,428 tỷ đồng, tăng 164% so cùng kỳ; song lợi nhuận sau thuế giảm 39%, xuống còn 92.45 tỷ đồng.

Năm 2022, ORS đặt kế hoạch tăng 46% tổng doanh thu lên 1,981 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, tăng 85%. Kết quả, ORS mới thực hiện được 14.4% mục tiêu doanh thu và 11.86% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm.