Chứng khoán Tân Việt giao dịch hơn 7 tỷ USD trái phiếu trong 9 tháng

Chứng khoán Tân Việt giao dịch hơn 7 tỷ USD trái phiếu trong 9 tháng

Chỉ trong 9 tháng, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã “thu xếp” gần 179.000 tỷ đồng cho các giao dịch trái phiếu.

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu hoạt động đạt gần 634 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, đạt 274,8 tỷ đồng trong quý III, tăng nhẹ 3,3%. Nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 91,4 tỷ đồng, giảm 41,4%, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 28,3%, đạt 107,4 tỷ đồng.

chung khoan tan viet tvsi

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán Tân Việt giảm 59,2% so với cùng kỳ, đạt 75,3 tỷ đồng. Lãi sau thuế của công ty giảm 49,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty ở mức 2.345 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế đạt 418,5 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, TVSI đạt mục tiêu 2.484 tỷ đồng doanh thu và 704 tỷ đồng lợi nhuận, như vậy, sau 3 quý công ty này đã hoàn thành 94,4% mục tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tổng tài sản của Tân Việt tại ngày 30/9 đạt gần 9.710 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó giá trị cho vay margin đạt 3.097 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng, song nợ phải trả của Tân Việt cũng tăng mạnh 84% sau 9 tháng lên 5.824 tỷ đồng, chủ yếu là khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 4.540 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2022, TVSI đã giao dịch 178.992 tỷ đồng (hơn 7 tỷ USD) trái phiếu.

Trong một diễn biến khác, từ ngày 10/10, TVSI đã tạm dừng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, còn với kênh trái phiếu bán trực tiếp, TVSI tạm thời dừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho công ty này. Chứng khoán Tân Việt và tổ chức phát hành trái phiếu sẽ họp online hoặc trực tiếp với các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo từng lô để thông báo cụ thể về từng phương án.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo của TVSI cũng có biến động khi ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 7/10, thay cho ông Nguyễn Tiến Thành.

TVSI được thành lập ngày 28/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu 55 tỷ đồng. Sau gần 16 năm hoạt động và phát triển, TVSI đã trải qua 6 lần tăng vốn, lần gần nhất vào năm 2021 khi công ty nâng vốn điều lệ lên 2.639 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) có 88 cổ đông, trong đó 10 cổ đông lớn nắm giữ 91,54% vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cổ đông lớn doanh nghiệp chưa công bố. Cổ đông khác có số lượng 82 người.