Chứng khoán SHS chốt quyền chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25%

Chứng khoán SHS chốt quyền chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25%

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) công bố ngày 25/7 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện chia thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 25%.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành 117 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tỷ lệ 18% và 45,5 triệu cổ phiếu để thưởng, tỷ lệ 7%.

Nguồn thực hiện chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 và nguồn thưởng cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần. Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên 8.131 tỷ đồng sau phương án phát hành.

Cổ phiếu SHS chốt phiên ngày 8/7 ở mức giá 14.400 đồng/cp, phục hồi 18% từ vùng giá ngày 20/6 nhưng giảm phân nửa từ vùng giá đầu tháng 4.

chu_tich_chung_khoan_shs_do_quang_vinh

Chủ tịch Hội đồng quản trị SHS Đỗ Quang Vinh.

Chỉ riêng trong tháng 4, SHS đã thực hiện đợt chào bán 325,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 12.000 đồng/đơn vị. Trong đó, 294,4 triệu cổ phiếu được cổ đông hiện hữu mua đã giao dịch tại HNX từ 8/7 và 30,9 triệu đơn vị phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, ngày giao dịch 1/6/2023.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần là hơn 3.903 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 60% số tiền này để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; 40% cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường.

Năm 2022, SHS đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định VN-Index ở mức 1.700 – 1.750 điểm, giá trị giao dịch bình quân/phiên là 26.589 – 27.900 tỷ đồng. Theo đó, tổng doanh thu ước tính đạt 3.428,2 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng 15,6%, đạt 2.025,6 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị SHS là ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).