Chứng khoán Rồng Việt chào bán 410 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Chứng khoán Rồng Việt chào bán 410 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) đã thông qua phương án phát hành 410 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) và phương án mua lại trái phiếu.

VDS dự kiến phát hành 4,100 trái phiếu riêng lẻ (mã trái phiếu: VDSH2324001), mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 10.15%/năm.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần, còn tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn).

Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 03/03/2023. Giá chào bán tính theo mệnh giá.

chung_khoan_rong_viet

VDS dự kiến dùng 410 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng. Nếu chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng gửi tiết kiệm.

Về phương án mua lại trái phiếu, VDS cho biết tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng vốn có thể mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của trái chủ. Cụ thể, VDS có thể mua lại trước hạn nhiều nhất là 50% lượng trái phiếu đã phát hành sau 6 tháng kể từ ngày phát hành (dự kiến 03/03/2023) với mức lãi suất mua lại không quá 9%/năm.