Chứng khoán Bản Việt vay ngân hàng

Chứng khoán Bản Việt vay hợp vốn 100 triệu USD từ ngân hàng nước ngoài

Chứng khoán Bản Việt vay hợp vốn 100 triệu USD từ ngân hàng nước ngoài


Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI) vừa công bố ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn...