Chứng khoán Bản Việt muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8%/năm

Chứng khoán Bản Việt muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8%/năm

Chứng khoán Bản Việt huy động vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ và vốn lưu động.

Doanh nghiệp phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu tín chấp, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 8%/năm cho 3 tháng đầu tiên.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (HoSE: VCI) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Đây là loại trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, tín chấp, kỳ hạn 2 năm.

Lãi suất trái phiếu 8%/năm áp dụng cho 3 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành. Các kỳ tiếp theo lãi suất được xác định bằn lãi suất cơ sở trung hạn kỳ hạn 3 tháng của TPBank công biên độ 0,75%/năm và trong mọi trường hợp không thấp hơn 8%/năm.

Mục đích phát hành của doanh nghiệp là tăng quy mô vốn hoạt động như bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt đợt phát hành trái phiếu, bổ sung vốn chi hoạt động thường xuyên.

Tại thời điểm cuối quý I, doanh nghiệp có 623 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất từ 3% đến 9% một năm tùy thời điểm giải ngân.

Quý I, Chứng khoán Bản Việt báo cáo doanh thu đạt 782,3 tỷ đồng, tăng 105%; lãi sau thuế 291 tỷ đồng, tăng 146%.

Nguyên nhận được doanh nghiệp lý giải, thị trường chứng khoán quý I giao dịch tích cực, thanh khoản tăng mạnh là nguyên nhân làm doanh thu môi giới tăng 90%, tương ứng tăng 77 tỷ đồng. Đồng thời, trong quý đơn vị đã thực hiện hóa một số khoản đầu tư nên doanh thu bán tài sản tài chính cũng tăng 200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Người Đồng Hành

https://ndh.vn/doanh-nghiep/chung-khoan-ban-viet-muon-huy-dong-500-ty-dong-trai-phieu-lai-suat-8-nam-1290607.html