Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa thu nhập 82 triệu/tháng

Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa thu nhập 82 triệu/tháng

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa nhận lương, thù lao 993 triệu đồng trong năm 2021. Trong khi đó, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà nhận được 988 triệu đồng.

Theo thông tin Vietnam Airlines vừa công bố về tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban giám đốc, Vietnam Airlines cho năm 2021, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa nhận mức tiền lương, thù lao cao nhất doanh nghiệp với 993 triệu đồng, tương đương gần 83 triệu đồng/tháng.

Đứng sau là Tổng giám đốc ông Lê Hồng Hà. Ông Hà nhận lương, thù lao 988 triệu đồng/năm, tương đương 82 triệu đồng/tháng. Con số năm 2020 ông Hà nhận được là 600 triệu đồng.

dang_ngoc_hoa

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa

Nhiều sếp Vietnam Airlines cũng nhận được tiền lương và thù lao xấp xỉ 800 triệu đồng trong năm qua, tương đương khoảng 66 triệu đồng/tháng. Ông Lê Trường Giang, ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thiên Kim - Trưởng BKS nhận lương, thù lao dao động quanh mức 791-796 triệu đồng/năm.

Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS Vietnam Airlines được xác định bằng 60% mức tiền lương, thù lao thực tế của từng chức danh tương ứng thực hiện trong năm 2019; mức thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách bằng 20% mức tiền lương tương ứng của thành viên HĐQT, kiểm soát viên chuyên trách.

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines mới đây đã thông qua tổng quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS thực hiện trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS đạt 4,1 tỷ đồng, tăng 35% so với con số được phê duyệt hồi đầu năm. Trong đó, quỹ tiền lương là hơn 3,8 tỷ đồng, còn quỹ thù lao là 268 triệu đồng.

Năm 2021, Vietnam Airlines có 4.201 lao động, bằng 95% so với cùng kỳ. Tổng nguồn quỹ tiền lương được sử dụng là 1.486 tỷ đồng, trong đó nguồn quỹ tiền lương dự phòng năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 186 tỷ đồng.