Chủ tịch và thành viên HĐQT SBT gom xong gần 3 triệu cổ phiếu

Chủ tịch và thành viên HĐQT SBT gom xong gần 3 triệu cổ phiếu

Bà Huỳnh Bích Ngọc đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HOSE: SBT) trong giai đoạn từ ngày 28/11-12/12/2022 theo hình thức khớp lệnh.

Bà Ngọc là Chủ tịch HĐQT SBT, đồng thời là mẹ ruột của bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT. Trước giao dịch, bà Ngọc nắm giữ hơn 69.7 triệu cp, tương ứng 10.71% cổ phần. Giao dịch hoàn thành giúp bà Ngọc nâng tỷ lệ nắm giữ lên 10.32% - tương đương hơn 71.7 triệu cp. Với thị giá trung bình giai đoạn là 13,182 đồng/cp, ước tính bà Ngọc đã chi hơn 26.3 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Trong giai đoạn từ 28/11-14/12, ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT SBT - cũng đã mua 800 ngàn cp SBT. Giá trị thương vụ ước khoảng 10.6 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của ông Tiến tại SBT từ 0.24% (tương đương 1.57 triệu cp) lên 0.34% (gần 2.4 triệu cp). 

Như vậy, Chủ tịch cùng thành viên độc lập HĐQT SBT đã gom gần 3 triệu cp trong vòng 2 tuần.

Sau khi chạm đáy 9,900 đồng/cp ngày 15/11, giá cổ phiếu SBT đã có những bước nhảy vọt. Phiên sáng 19/12, thị giá SBT là 13,550 đồng/cp.