Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam “cắm” cổ phần để huy động nghìn tỷ trái phiếu

Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam “cắm” cổ phần để huy động nghìn tỷ trái phiếu

Từ đầu năm đến nay, Trung Nam có đến 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.800 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) công bố hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng vào ngày 29/07/2022.

Tổng khối lượng phát hành là 100 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, theo đó sẽ đáo hạn vào ngày 29/07/2024.

Ngoài đợt huy động 100 tỷ đồng nêu trên thì giữa tháng 6 huy động 300 tỷ đồng, tháng 5 là 400 tỷ đồng, tháng 4 là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Trungnam Group có đến 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.800 tỷ đồng. 

nguyen_tam_thinh

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam Nguyễn Tâm Thịnh.

Theo thông tin công bố thì trong năm 2021, Tập đoàn Trung Nam của đại gia Nguyễn Tâm Thịnh có 2 đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ. Với lô phát hành vào ngày 18/05 có giá trị 2.000 tỷ đồng, đối tượng phát hành là 1 công ty chứng khoán trong nước và 1 tổ chức khác trong nước, mỗi bên chia nhau 50% số lượng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm; lãi suất năm đầu là 9.5%/năm, các năm sau áp dụng lãi thả nổi = lãi suất tham chiếu + 3.5%/năm.

Tài sản đảm bảo (TSBĐ) cho số trái phiếu trên là 100 triệu cổ phần tại Tập đoàn Trung Nam (TSBĐ số 1), quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này. Trong thời gian chưa hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thế chấp TSBĐ số 2 thì tài sản đảm bảo 1 là 300 triệu cổ phiếu Trung Nam.

Ngoài ra còn có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khu đất tổng diện tích 848,605 m2 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng (TSBĐ số 2); quyền tài sản gắn liền với Dự án khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (TSBĐ số 3); toàn bộ số dư tiền và chứng khoản trên tài khoản chứng khoán của tổ chức phát hành mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect (TSBĐ số 4).

Tiếp đến là lô phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào ngày 16/08/2021, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 9.5%/năm. Theo đó, ngày 16/08/2022 tới đây sẽ đáo hạn số trái phiếu này.

TSBĐ là 120 triệu cổ phần Trung Nam thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam; quyền tài sản của Nam Trung phát sinh từ, hoặc liên quan đến hợp đồng cho vay hạn mức số 0508/02HDVHM/TCKT/TNG-TNTNSP giữa tổ chức phát hành và Công ty TNHH Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam, và các hợp đồng vay đã, đang và sẽ ký kết giữa Trung Nam và công ty Trung Nam Thuận Nam.

2.600 tỷ đồng trái phiếu phát hành của năm 2021 đều dùng để tăng vốn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo của tập đoàn, hoặc mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. Cả 2 đợt đều do CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) bảo lãnh phát hành. VNDirect cũng là tổ chức quản lý TSBĐ số 1 của Trung Nam.