Chủ tịch Ngân hàng Đông Á làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM

Chủ tịch Ngân hàng Đông Á làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM

Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM.


Ngày 1/8 tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ trao quyết định cho ông Võ Minh Tuấn.

Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, nguyên quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông là cử nhân tài chính tín dụng - Đại học Ngân hàng TP.HCM, thạc sĩ kinh tế phát triển (Viện Nghiên cứu Hà Lan). 

Trước khi làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, ông từng là phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9-2014. Ông là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần về làm lãnh đạo cấp vụ tại Ngân hàng Nhà nước. 

Trước đó ông là phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông và từng có 23 năm làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank).

Ngày 26/8/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm thôi làm thành viên và chủ tịch Ngân hàng Đông Á. 

Sau đó ông được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á từ tháng 8-2015 đến nay.