chủ tịch indevco đỗ thành trung

Chân dung Chủ tịch Indevco Đỗ Thành Trung trong tin đồn mua loạt siêu xe thưởng Tết

Chân dung Chủ tịch Indevco Đỗ Thành Trung trong tin đồn mua loạt siêu xe thưởng Tết


Từ đạp xe bán kem đến buôn bán than, ông Đỗ Thành Trung đã xây dựng hệ sinh thái Indevco có...