Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi


Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu...